Zbornik radova

RRT 2020: Zbornik radova i upute autorima

corporateroute

Zbornik radova 1. međunarodne znanstveno–stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma RRT 2020

Zbornik će biti poslan na indeksiranje u baze EconLit i EBSCO te druge relevantne baze.

 

Upute autorima

 

Struktura rada:

Na početku rada obvezno je navesti naslov rada, ime autora i akademsku titulu, radno mjesto, naziv ustanove i adresu u kojoj je autor zaposlen te e-mail.

 

Nakon naslova rada i podataka o autoru ostavljaju se dva retka razmaka iza kojih slijedi sažetak rada (do 800 riječi). Sažetak treba sadržavati kratak opis teme i njenu svrhu, opis pristupa obradi teme te opis glavnih problemskih pitanja. Nakon sažetka ostaviti redak razmaka te navesti ključne riječi i JEL klasifikaciju.

Naslov rada, podatke o autoru, sažetak i ključne riječi potrebno je na kraju rada napisati i na engleskom jeziku (ukoliko je rad pisan na hrvatskome), odnosno, potrebno ih je napisati na hrvatskome ukoliko je rad pisan na engleskom jeziku.

Iza sažetka, ključnih riječi i JEL klasifikacije ostaviti redak razmaka te napisati uvod, zatim razraditi tijelo rada, a rad završiti zaključkom. Sve urediti prema niže navedenim tehničkim uputama za pisanje radova.

Popis literature treba biti na kraju rada, iza zaključka, a može obuhvaćati samo djela na koja se autor poziva u tekstu. Navodi se po abecednom redu prezimena autora, a podatci o djelu moraju biti potpuni, sukladno bibliografskim standardima.

 

Radovi se šalju na email: vimalakademija@gmail.com s naznakom „za Zbornik radova”. Rok za slanje radova je 15. prosinca 2020.

 

Tehničke upute za pisanje rada:

 • Rad treba biti napisan u Microsoft Word programu.
 • Format stranice jest A4. Margine su 2,5 cm.
 • Treba rabiti tip slova Times New Roman i veličinu slova 12 s jednostrukim proredom.
 • Tekst treba biti obostrano poravnan, a paragrafi se odvajaju s jednim redom razmaka.
 • Opseg rada može biti do 10.000 riječi. U dogovoru s Uredničkim odborom, opseg rada može biti i veći.
 • Rad mora biti pisan standardnim jezikom i bez pravopisnih i gramatičkih pogrešaka.
 • Naslov rada piše se velikim (štampanim) podebljanim slovima.
 • Imena autora pišu se podebljanim slovima.
 • Naslovi poglavlja, od uvoda do zaključka, trebaju biti podebljani. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima.
 • Podnaslovi mogu ići do treće razine, pišu se podebljano.
 • Slike, tablice i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju biti jasno urađeni te imati naslov, izvor i broj. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima. Naslovi se pišu iznad slike, tablice ili grafikona veličinom slova 12, podebljani. Izvori se pišu ispod slike, tablice ili grafikona veličinom slova 10.
 • Fusnote se rabe samo za objašnjavanje osnovnog teksta, a ne za navođenje izvora literature.
 • Literatura se u tekstu referira stavljanjem u zagrade, a piše se prezime autora i godina izdanja, primjerice: (Samuelson, 2011), a u slučaju citata navodi se još i broj stranice (Samuelson, 2011:78). Svaka bilješka navodi se kao i prvi put. Ako je riječ o dvoje autora, oba prezimena navode se u zagradama (Franc i Barišić, 2020), a ako ih je troje i više, navodi se samo prvi autor: (Samuelson et al., 2011).
 • Svaka referenca mora se navesti u popisu literature.
 • Ne označavati posebno neke riječi u radu, dijelove rada i slično podebljanjem, kosim slovima ili nekim drugim oblikovanjem.

Primjeri citiranja:

 

Knjige:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov. Mjesto izdavanja: ime izdavača. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom. Ako je više radova istog autora objavljeno iste godine, uz godinu se rabe oznake „a, b, c“..)

van Eekelen, W. (2020). Rural Development in Practice. Oxon: Routledge.

 

Poglavlja u knjigama/radovi u zbornicima radova:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov poglavlja. U: Naslov knjige, prezime, inicijali imena autora/urednika (ur.). Mjesto izdavanja: izdavač, stranice. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

Shisanya, C. A. (2018). Natural Resource Management. U: Rural Development Planning in Africa, Khayesi, M. (ed.). New York: Palgrave Macmillan US, 17-51.

 

Članci u časopisima:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov članka. Naziv časopisa, volumen (broj), stranice rada. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

Blowers, A., Boersema, J., Martin, A. (2012). Is sustainable development sustainable? Journal of Integrative Environmental Sciences, 9 (1), 1-8.

 

Doktorske disertacije ili magistarski radovi:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov rada, vrsta rada. Mjesto i institucija gdje je rad obranjen.

Stachowicz, M. (2001). Classification and Evaluation of Life Cycle Assessment Tools, MS Thesis. Lodz, Poland: Technical University of Lodz, Faculty of Process and Environmental Engineering.

 

Serije članaka/službene publikacije:

prezime, inicijali autora/urednika. (godina). Naslov. Vrsta rada i broj. Institucija/izdavač/časopis.

Faber, B., Gaubert, C. (2018). Tourism and Economic Development: Evidence from Mexico’s Coastline. NBER Working Paper No. 22300. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

 

Internetski izvori:

prezime, inicijali autora/urednika. (godina). Naslov. Institucija/izdavač/časopis/…(online). Dostupno na:  internet adresa te datum pristupanja u zagradi. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

UN Chronicle (2014). Goal 14 – Conserve and Sustainably Use Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable Development (online). Dostupno na: http://unchronicle.un.org/article/goal-14-conserve-and-sustainably-use-oceans-seas-and-marine-resources-sustainable/ (4.6.2016.).

Pridružite nam se s povjerenjem!