Zbornik radova

Mjesto gdje gost postaje domaćin

corporateroute

Poziv za sudjelovanje na 1. međunarodnoj znanstveno–stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma 2020, pod nazivom “Sa sela o selu”

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za sudjelovanje na 1. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji koja će se održati 20. svibnja 2020. god. u Popovači, Sisačko moslavačka županija – Hrvatska.

 

Cilj konferencije je doći do što jasnije slike sadašnjeg stanja i ponuditi rješenja za nastavak razvoja ruralnog turizma Hrvatske i susjednih zemalja, s tim da bi na konferenciji poseban naglasak bio na razvoju Moslavine.

 

Govornici će biti turistički djelatnici i neposredni nositelji aktivnosti, predstavnici ključnih turističkih i  gospodarskih institucija, predstavnici fakulteta za turizam i ekonomiju iz više zemalja, te predstavnici resornih ministarstava. Pozivamo Vas da svojim radovima i aktivnim sudjelovanjem na konferenciji doprinesete razvoju znanstvenog i stručnog promišljanja problematike ruralnog razvoja.

 

Konferencija je međunarodna (HR, SLO, SR, BiH i CG), jednodnevna, organizirana u vidu kratkih stručnih predavanja, interaktivnog rada u manjim grupama te panela na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja. Pripreme i podloge za raspravu ponuditi će studenti i profesori više fakulteta koji su obavili terensku nastavu na području Moslavine u 2019 i 2020 god. uz asistenciju lokalnih turističkih djelatnika i podršku lokalne uprave.

Tematske cjeline konferencije:

 1. Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu
 2. Toplice, Nacionalni parkovi i Parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije
 3. Novi oblici marketinga kao alati današnjice
 4. Izvori financiranja za razvoj ruralnog turizma
 5. Važnost edukacije djelatnika za razvoj ruralnog turizma
 6. Važnost međunarodnog povezivanja
 7. Važnost razvoja ženskog poduzetništva za razvoj sela
 8. Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma
 9. Pozitivni primjeri iz prakse – domaći i inozemni

 

Detaljni program rada biti će objavljen na službenim web stranicama konferencije www.vimal.hr

Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski jezik.

 

Pozivamo Vas na dostavu radova i iz drugih relevantnih područja ruralnog razvoja, koji se bave razmjenom najboljih praksi unutar šire regije. Poziv je upućen i svim profesorima, asistentima drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola, kao i svim ostalim istraživačima, koji će svojim aktivnim sudjelovanjem doprinijeti postizanju šireg dijaloga između svih ključnih aktera ruralnog razvoja i razvoju struke.Da bismo osigurali vaše sudjelovanje na konferenciji, molimo sudionike da sažetke svojih radova, pošalju na hrvatskom jeziku na službeni e-mail konferencije vimalakademija@gmail.com sa naznakom „Za Zbornik sažetaka“. Prijave sažetaka radova moguće su do 25.03.2020.god. Obavijest o prihvaćanju  sažetaka bit će dostavljena do 15.04.2020.god.

 

Cjelovite radove potrebno je dostaviti poslije konferencije do 20.06.2020.god. Da bi radovi bili podobni za objavljivanje, sudionici su dužni predstaviti svoj rad na skupu (prezentacija ili postersko priopćenje).

Pozitivno recenzirani radovi bit će objavljeni u Zborniku radova RRT2020 konferencije.

Znanstveni radovi biti će pregledani i ocjenjeni od strane znanstvenog savjeta konfrerencije, a samo odabrani radovi biti će uzeti u obzir i za objavu u časopisima:

 • TOURISM: An Intenational Interdisciplinary Journal – izdavač: Institut za turizam, Zagreb
 • ACTA ECONOMICA ET TURISTICA, izdavač : Libertas međunarodno sveučilište Zagreb
 • TEAMS ACTA Jurnal of sportssciences, tourismand wellness, izdavač :TIMS – Fakultet za turizam i sport Novi Sad
 • TRANZICIJA : izdavač Ekonomski fakultet Tuzla

sukladno pravilima za objavljivanje znanstvenih radova u određenom časopisu.

 

Za sudionike koji žele samo aktivno sudjelovati u pratećim aktivnostima na konferenciji bez prezentacije rada, molimo da se prijave na e-mail vimalakademija@gmail.com

 

Organizatori konferencije: Vimal Akademija Moslavačka Slatina, Sveučilište Libertas Zagreb, Univerzitet v Mariboru, Univerzitet Educons Novi Sad, Univerzitet PIM Banja Luka, Univerzitet Adriatik Bar.

Suorganizatori konferencije: LAG Moslavina, Edward Bernays University College ZG, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici Virovitica, Visoko gospodarsko učilište Križevci, Turistička zajednica grada Kutine i Turistička zajednica grada Popovače.

Partneri konferencije:

 Općine:  Križ, Krapinske Toplice, Kneževi Vinogradi

Gradovi : Popovača, Kutina, Ivanić-Grad, Čazma i Virovitica

Pokrovitelj konferencije: Ministarstvo turizma RH

Konferenciju podržavaju: Ministarstvo poljoprivrede RH, Hrvatska gospodarska komora, Institut za turizam Zagreb

Također Vas molimo da ovaj poziv proslijedite svim kolegama i kolegicama, zainteresiranim za sudjelovanje.

 

Zahvaljujemo Vam na interesu i suradnji te se nadamo zajedničkom druženju 20. svibnja 2020. u Popovači.

 

Više o konferenciji na www.vimal.hr

 

VAŽNI DATUMI:

 Rok za dostavu sažetaka ………….. 25.03.2020.

 Potvrda o prihvaćanju sažetaka …15.04.2020.

 Rok za dostavu radova ……………… 20.06.2020.

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA ZA PRIJAVU RADA

 

 • sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih 5 do 6 ključnih riječi
 • sažetak se piše u Microsoft Word za Windowse
 • font: Times New Roman, veličina 12, prored 1.5
 • margine (gore, dole, lijevo, desno): 2,5 cm
 • jezik sažetka:

– govornici hrvatskoga govornoga područja: hrvatski jezik

– govornici engleskoga govornoga područja: engleski jezik

 • sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme i svrhe rada, opis pristupa obradi

teme, popis glavnih pitanja koja će biti obrađena u cjelokupnom radu

 • sažetak treba sadržavati podatke o autoru: ime i prezime autora sažetka, titule, puni

službeni naziv institucije u kojoj je autor zaposlen, adresu i podatke za kontakt :

(tel.,mob., e-mail adresa)

 • sažetak poslati na vimalakademija@gmail.com – s naznakom za “Zbornik sažetaka

 

Vimal akademija

M Sc. Marko Jurakić

Pridružite nam se s povjerenjem!