Programi

Ustanova Holistika Centar cjeloživotnog učenja


PROGRAMI

drops-compressor

Učimo, vježbamo, radimo, družimo se – pridružite nam se!

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE

 

* Trajanje obrazovanja: 400 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: rujan/listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 

* Trajanje obrazovanja: 500 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: rujan/listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVANJE U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

 

* Trajanje obrazovanja: 160 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: rujan/listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Izrađivati strateške analize i strateški plan neprofitne organizacije
2. Kreirati marketinške i poslovne planove neprofitnih organizacija
3. Upravljati projektima i timovima u neprofitnoj organizaciji
4. Upravljati ljudskim resursima u neprofitnoj organizaciji
5. Izraditi i upravljati portfeljem neprofitne organizacije
6. Osnovati i upravljati cjelokupnim poslovanjem neprofitne organizacije
7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VOĐENJA ORGANIZACIJE KONGRESNIH DOGAĐANJA

 

* Trajanje obrazovanja: 190 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: rujan/listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa usavršavanja polaznici će moći:

1. Poznavati aktivnosti i uloge svih sudionika kongresne industrije po segmentima i fazama djelovanja, te sve procese i vrste kongresnih događanja
2. Koristiti vještine upravljanja komunikacijom i marketingom kongresnog događanja
3. Upravljati timovima u organizaciji kongresnog događanja
4. Planirati, organizirati i upravljati cjelokupnim procesom kongresnog događanja
5. Primjenjivati inovacije u organizaciji kongresnog događanja
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA VOĐENJE POSLOVANJA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

 

* Trajanje obrazovanja: 200 sati (uključuje teorijsku nastavu i vježbe)
* Početak izvođenja: rujan/listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Osnovati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te planirati i voditi poslovanje u skladu sa zakonskim odredbama
2. Izraditi marketinški plan obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
3. Primijeniti poslovnu komunikaciju na poljoprivrednom gospodarstvu kao i s partnerima i suradnicima prema pravilima poslovnog bontona
4. Koristiti osnovna informatička znanja za potrebe poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
5. Voditi poslovne knjige knjigovodstva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
6. Primijeniti vještine upravljanja potrebne za vođenje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
7. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Kontaktirajte nas:

 

Ustanova Holistika
Vrbik 20, Zagreb
E-mail: ustanovaholistika@gmail.com
Gsm: 097/701-3930

Želite više informacija? Pošaljite nam upit.