Programi

Ustanova Holistika Centar cjeloživotnog učenja


PROGRAMI

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE

 

* Trajanje obrazovanja: 400 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
 2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
 3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
 4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
 5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
 6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
 7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
 8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 

* Trajanje obrazovanja: 500 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba.
 2. Prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba.
 3. Komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona.
 4. Primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora.
 5. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVANJE U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

 

* Trajanje obrazovanja: 160 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Izrađivati strateške analize i strateški plan neprofitne organizacije
2. Kreirati marketinške i poslovne planove neprofitnih organizacija
3. Upravljati projektima i timovima u neprofitnoj organizaciji
4. Upravljati ljudskim resursima u neprofitnoj organizaciji
5. Izraditi i upravljati portfeljem neprofitne organizacije
6. Osnovati i upravljati cjelokupnim poslovanjem neprofitne organizacije
7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VOĐENJA ORGANIZACIJE KONGRESNIH DOGAĐANJA

 

* Trajanje obrazovanja: 200 sati (uključuje teorijsku i praktičnu nastavu)
* Početak izvođenja: listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa usavršavanja polaznici će moći:

1. Provesti plan organizacije kongresnih događanja po segmentima i fazama

2. Integrirati tehnološke i marketinške inovacije u organizaciji kongresnog događanja

3. Primijeniti vještine upravljanja timom i događanjem

4. Upravljati komunikacijom i marketingom kongresnog događanja

5. Voditi timove kroz organizaciju kongresnog događanja

6. Koordinirati cjelokupni proces kongresnog događanja

7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA VOĐENJE POSLOVANJA OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

 

* Trajanje obrazovanja: 200 sati (uključuje teorijsku nastavu i vježbe)
* Početak izvođenja: listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

1. Osnovati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo te planirati i voditi poslovanje u skladu sa zakonskim odredbama
2. Izraditi marketinški plan obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
3. Primijeniti poslovnu komunikaciju na poljoprivrednom gospodarstvu kao i s partnerima i suradnicima prema pravilima poslovnog bontona
4. Koristiti osnovna informatička znanja za potrebe poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
5. Voditi poslovne knjige knjigovodstva na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
6. Primijeniti vještine upravljanja potrebne za vođenje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
7. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE VOĐENJA LJUDSKIH POTENCIJALA

 

* Trajanje obrazovanja: 170 sati (uključuje teorijsku nastavu i vježbe)
* Početak izvođenja: listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa usavršavanja polaznici će moći:

1. Provoditi analizu radnih mjesta te postupak odabira i selekcije zaposlenika
2. Primijeniti načela radnog prava i pravila zaštite na radu
3. Provoditi sustave mjerenja radnog učinka i primjerenih sustava nagrađivanja zaposlenika
4. Postavljati ciljeve profesionalnog razvoja i plan razvoja karijere zaposlenika
5. Upravljati kreativnim timom u poslovnoj organizaciji
6. Upravljati stresom i konfliktima među zaposlenicima

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA VOĐENJE POSLOVANJA U MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU

 

* Trajanje obrazovanja: 250 sati (uključuje teorijsku nastavu i vježbe)
* Početak izvođenja: listopad 2021 (nastava se izvodi popodne ili vikendima)

 

Završetkom programa osposobljavanja polaznici će biti osposobljeni:

 1. Pokrenuti poslovanje malog i srednjeg poduzeća u skladu sa zakonskim odredbama
 2. Povezati poslovnu komunikaciju malog i srednjeg poduzeća s poslovnim partnerima i suradnicima prema pravilima poslovnog bontona
 3. Izraditi poslovni plan malog i srednjeg poduzeća
 4. Izraditi marketinški plan poslovanja malog i srednjeg poduzeća
 5. Upravljati računovodstvom u poslovanju malog i srednjeg poduzeća
 6. Upravljati razvojem zaposlenika u malom i srednjem poduzeću
 7. Primijeniti vještine vođenja potrebne za upravljanjem malim i srednjim poduzećem
 8. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

PROGRAMI UČENJA NJEMAČKOG JEZIKA ZA ODRASLE (A1-C2)

 

* Trajanje obrazovanja: 70 sati po modulu
* Upisi u tijeku. Izvođenje nastave popodne ili vikendom.

 

A1 (2 modula – 140 sati) – pripremni stupanj
A2 (2 modula – 140 sati) – temeljni stupanj
B1 (4 modula – 280 sati) – prelazni stupanj
B2 (2 modula – 140 sati) – samostalni stupanj
C1 (4 modula – 280 sati) – napredni stupanj
C2 (2 modula – 140 sati) – vrsni stupanj

Kontaktirajte nas:

 

Ustanova Holistika Centar cjeloživotnog učenja
Vrbik 20, 10000 Zagreb
E-mail: info@ustanovaholistika.hr
ustanovaholistika@gmail.com
Tel: 01/2223-058 (radnim danom od 8 do 16h)
Gsm: 097/701-3930

Želite više informacija? Pošaljite nam upit.