#u pripremi postupka inicijalne akreditacije

Stručni studij

Informatika i računarstvo

O studiju

Naziv studija
Naziv predloženog studijskog programa je Informatika i računarstvo.

Nositelj i izvođač studija
Nositelj i izvođač predloženog studijskog programa Informatika i računalstvo je Veleučilište Vimal u Sisku.

Vrsta i tip studijskog programa
Predloženi studijski program Informatika i računalstvo izvodi se kao stručni studij, odnosno stručni kratki studij.

Znanstveno područje i polje studija
Predloženi studijski program Turizam i ugostiteljstvo svrstava se u znanstveno područje društvenih znanosti, polje studija Informacijske i komunikacijske znanosti.

Uvjeti upisa na studij
Kandidati se upisuju na odobren studijski program pod uvjetima i na način propisan Zakonom, Statutom i općim aktima Veleučilišta. Veleučilište utvrđuje postupak upisa na studij tako da jamči ravnopravnost svih pristupnika.
Stručni kratki studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja. Upis na studij provodi Veleučilište na temelju javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Veleučilišta najkasnije 1. svibnja tekuće godine.
Javni natječaj sadrži broj upisnih mjesta, uvjete upisa, rok za prijavu na natječaj te podatke o postupku upisa i ispravama potrebnim za upis.

Trajanje i status studija
Trajanje studija je dvije (2) akademske godine, odnosno četiri (4) semestra. Student upisuje studij u redovitom ili izvanrednom statusu.

Ukupan broj ECTS bodova
Minimalan broj bodova potreban za završetak studija je 120 ECTS bodova.

Usporedba studijsko programa s referentnim inozemnim akreditiranim programima

Studijski programi posjeduju i potrebnu kompatibilnost s drugim srodnim studijskim programima. Program je formalno i strukturno, kao i u pogledu uvjeta upisa, trajanja studija, uvjeta prelaska u narednu godinu, stjecanja diplome i načina studiranja, s ciljem pružanja intelektualno i praktično zahtjevnog obrazovanja, usuglašen s više akreditiranih studijskih programa koje nude akreditirane europske visoke škole i sveučilišta:
1. B2 Višja šola, Maribor, Republika Slovenija
Studijski program: Informatika, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS),
dostupno na: https://www.b2.eu/sl/visja-sola/programi/
2. Univerza v Mariboru-Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Maribor, Republika Slovenija
Studijski program: Informatika in tehnologije komuniciranja, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS),
dostupno na: https://www.feri.um.si/

3. Bremen University of Applied Sciences, Bremen, Njemačka
Studijski program: Business Informatics, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS), dostupno na: https://www.hs-bremen.de/
4. J. Selye University, Faculty of Economics, Komárno, Slovačka
Studijski program: Applied Informatics, (trajanje 3 godine, 6 semestara, 180 ECTS), dostupno na: https:/ujs.sk/