Zbornik sažetaka RRT 2023. 

ZBORNIK SAŽETAKA

4. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA

ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA

“HOLISTIČKI PRISTUP RAZVOJU STUDIJSKIH PROGRAMA MENADŽMENTA I TURIZMA”