Zbornik sažetaka RRT 2023

Zbornik sažetaka RRT 2023.

ZBORNIK SAŽETAKA – 4. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA “HOLISTIČKI PRISTUP RAZVOJU STUDIJSKIH PROGRAMA MENADŽMENTA I TURIZMA”