Poziv na sudjelovanje

Konferencija RRT 2021 – Poziv na sudjelovanje – Program

corporateroute

PRIJAVNICA ZA RRT 2021

 

Javite nam se i predbilježite, neovisno o tome da li želite samo pratiti Konferenciju ili aktivno sudjelovati.

 

Preuzimanje prijavnice:

Prijavnica- RRT 2021 (.DOCX format)

Prijavnica- RRT 2021 (.PDF format)

 

Popunjenu prijavnicu pošaljite  na e-mail adresu vimalakademija@gmail.com

Poziv za sudjelovanje na 2. međunarodnoj znanstveno–stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2021

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za sudjelovanje na 2. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2021 koja će se održati 25. i 26. 11. 2021. god. u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Cilj konferencije je okupiti predstavnike gospodarstva, lokalnih i državnih institucija zajedno sa predstavnicima akademske zajednice i ponuditi praktična rješenja za nastavak razvoja ruralnog područja Hrvatske i susjednih zemalja, s time da je ove godine poseban naglasak na razvoju  Sisačko-moslavačke županije koja je pretrpjela velike štete uzrokovane razornim potresom iz 2020. godine. Na konferenciji će govoriti gospodarstvenici, turistički djelatnici i neposredni nositelji razvojnih aktivnosti iz više zemalja, te predstavnici ključnih turističkih i gospodarskih institucija iz RH, ali i šire. Značajan doprinos dati će studenti i profesori ekonomskih fakulteta, fakulteta za turizam i menadžment iz više zemalja, kao i predstavnici resornih ministarstava.

 

Tematske cjeline konferencije:

  1. Održivi i odgovorni razvoj u ruralnom turizmu
  2. Izvori financiranja za razvoj ruralnog područja
  3. Važnost edukacije  djelatnika  za razvoj ruralnog turizma
  4. Nacionalni parkovi i parkovi prirode kao pokretači razvoja destinacije
  5. Važnost međunarodnog povezivanja
  6. Razvoj ženskog poduzetništva u ruralnom području
  7. Uloga države, lokalne samouprave i lokalne zajednice u razvoju ruralnog turizma
  8. Pozitivni primjeri iz prakse – domaći i inozemni
  9. Ostale povezane teme.

Konferencija je međunarodna  (HR, SLO, BiH, SR, CG, MK) i višednevna, organizirana u vidu kratkih stručnih predavanja te interaktivnog rada u manjim grupama u sklopu organizirane terenske nastave. Završni dio biti će organiziran u vidu panela, te izlaganja znanstvenih i stručnih radova na kojima će se razmijeniti međusobna iskustva i donijeti zaključci, odnosno smjernice budućeg razvoja. Pokroviteljstvo konferencije očekujemo od Ministarstva turizma RH, te Županije Sisačko-moslavačke. Partnerstvo  za održavanje ovogodišnje Konferencije potvrdili su svi gradovi i općine, kao i fakulteti i visoke škole koji su bili partneri 1. Međunarodne znanstveno stručne konferencije RRT 2020.

 

Pozivamo Vas na dostavu sažetaka iz područja ruralnog razvoja i drugih povezanih područja koji se bave razmjenom najboljih praksi unutar šire regije. Poziv je upućen i svim profesorima, asistentima drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola, kao i svim ostalim istraživačima koji će svojim radovima i aktivnim sudjelovanjem doprinijeti postizanju šireg dijaloga između svih ključnih aktera ruralnog razvoja i razvoju struke. Da bismo osigurali vaše sudjelovanje na konferenciji, molimo sudionike da sažetke svojih radova pošalju na hrvatskom i engleskom jeziku na službeni e-mail konferencije vimalakademija@gmail.com s naznakom „Za Zbornik sažetaka“.
Prijave sažetaka radova moguće su do 30.09.2021. god. Obavijest o prihvaćanju sažetaka bit će dostavljena do 10.10.2021. god.

Cjelovite radove potrebno je dostaviti do 25.10.2021. god. Svi radovi koji su pozitivno recenzirani i izloženi na konferenciji biti će objavljeni u Zborniku radova konferencije RRT 2021.

Ističemo da je Zbornik radova konferencije RRT 2020 prihvaćen za indeksiranje u EBSCO i ECONLIT znanstvenim bazama.

Za sudionike koji žele samo aktivno sudjelovati u pratećim aktivnostima na konferenciji bez prezentacije rada, molimo da se prijave na e-mail vimalakademija@gmail.com
Također Vas molimo da ovaj poziv proslijedite svim kolegama i kolegicama, zainteresiranima za sudjelovanje.
Zahvaljujemo Vam na interesu i suradnji te se nadamo zajedničkom druženju 25. i 26.11.2021. u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavu sažetaka ……………….. 30.09.2021.
Potvrda o prihvaćanju sažetaka …….. 10.10.2021.
Rok za dostavu cjelovitih radova ……. 25.10.2021.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA
▪ sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih 3 do 6 ključnih riječi
▪ sažetak se piše u Microsoft Word-u za Windowse
▪ font: Times New Roman, veličina 12, jednostruki prored
▪ margine (gore, dolje, lijevo, desno): 2,5 cm
▪ sažetak je potrebno poslati na hrvatskom i engleskom jeziku
▪ sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme, cilja i svrhe rada, opis metodologije i rezultata
▪ sažetak treba sadržavati podatke o autoru: ime i prezime autora sažetka, titule, puni službeni naziv institucije u kojoj je autor zaposlen, adresu i podatke za kontakt (tel., mob., e-mail adresa)
▪ sažetak poslati na e-mail vimalakademija@gmail.com – s naznakom za “Zbornik sažetaka”.

 

Detaljni program konferencije biti će objavljen na službenoj web stranici konferencije www.moslavina.info, kao i na službenoj web stranici organizatora  www.vimal.hr.

 

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na 1. međunarodnoj konferenciji RRT 2020 koja je održana 25.11.2020. na Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu i nadamo se nastavku vrlo uspješne suradnje!

 

Vimal Akademija
doc. dr. sc. Marko Jurakić

Pridružite nam se s povjerenjem!