Program konferencije i upute autorima

Konferencija RRT 2021 – Program i upute autorima

UPUTE AUTORIMA


Pozivamo Vas na dostavu sažetaka i radova
 iz područja ruralnog razvoja i drugih povezanih područja koji se bave razmjenom najboljih praksi unutar šire regije. Poziv je upućen i svim profesorima, asistentima drugih fakulteta, veleučilišta i visokih škola, kao i svim ostalim istraživačima koji će svojim radovima i aktivnim sudjelovanjem doprinijeti postizanju šireg dijaloga između svih ključnih aktera ruralnog razvoja i razvoju struke. Da bismo osigurali vaše sudjelovanje na konferenciji, molimo sudionike da sažetke svojih radova pošalju na hrvatskom i engleskom jeziku na službeni e-mail konferencije vimalakademija@gmail.com s naznakom „Za Zbornik sažetaka“.
Prijave sažetaka radova moguće su do 30.09.2021. god. Obavijest o prihvaćanju sažetaka bit će dostavljena do 10.10.2021. god.

Cjelovite radove potrebno je dostaviti do 25.10.2021. god. Svi radovi koji su pozitivno recenzirani i izloženi na konferenciji biti će objavljeni u Zborniku radova konferencije RRT 2021.

Ističemo da je Zbornik radova konferencije RRT 2020 prihvaćen za indeksiranje u EBSCO i ECONLIT znanstvenim bazama.

Za sudionike koji žele samo aktivno sudjelovati u pratećim aktivnostima na konferenciji bez prezentacije rada, molimo da se prijave na e-mail vimalakademija@gmail.com
Također Vas molimo da ovaj poziv proslijedite svim kolegama i kolegicama, zainteresiranima za sudjelovanje.
Zahvaljujemo Vam na interesu i suradnji te se nadamo zajedničkom druženju 25. i 26.11.2021. u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

VAŽNI DATUMI:
Rok za dostavu sažetaka ……………….. 30.09.2021.
Potvrda o prihvaćanju sažetaka …….. 10.10.2021.
Rok za dostavu cjelovitih radova ……. 25.10.2021.

 

Upute autorima

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA
▪ sažetak treba imati 250 do 300 riječi s izdvojenih 3 do 6 ključnih riječi
▪ sažetak se piše u Microsoft Word-u za Windowse
▪ font: Times New Roman, veličina 12, jednostruki prored
▪ margine (gore, dolje, lijevo, desno): 2,5 cm
▪ sažetak je potrebno poslati na hrvatskom i engleskom jeziku
▪ sažetak treba sadržavati naslov rada, kratak opis teme, cilja i svrhe rada, opis metodologije i rezultata
▪ sažetak treba sadržavati podatke o autoru: ime i prezime autora sažetka, titule, puni službeni naziv institucije u kojoj je autor zaposlen, adresu i podatke za kontakt (tel., mob., e-mail adresa)
▪ sažetak poslati na e-mail vimalakademija@gmail.com – s naznakom za “Zbornik sažetaka”.

 

Struktura rada:

 

Na početku rada obvezno je navesti naslov rada, ime autora i akademsku titulu, radno mjesto, naziv ustanove i adresu u kojoj je autor zaposlen te e-mail. Centrirati tekst.

 

Nakon naslova rada i podataka o autoru ostavljaju se dva retka razmaka iza kojih slijedi sažetak rada (do 800 riječi). Sažetak treba sadržavati kratak opis teme i njenu svrhu, opis pristupa obradi teme te opis glavnih problemskih pitanja. Nakon sažetka ostaviti redak razmaka te navesti ključne riječi i JEL klasifikaciju.

 

Naslov rada, podatke o autoru, sažetak i ključne riječi potrebno je na kraju rada napisati i na engleskom jeziku (ukoliko je rad pisan na hrvatskome), odnosno, potrebno ih je napisati na hrvatskome ukoliko je rad pisan na engleskom jeziku.

 

Iza sažetka, ključnih riječi i JEL klasifikacije ostaviti redak razmaka te napisati uvod, zatim razraditi tijelo rada, a rad završiti zaključkom. Sve urediti prema niže navedenim tehničkim uputama za pisanje radova.

 

Popis literature treba biti na kraju rada, iza zaključka, a može obuhvaćati samo djela na koja se autor poziva u tekstu. Navodi se po abecednom redu prezimena autora, a podatci o djelu moraju biti potpuni, sukladno bibliografskim standardima.

 

Radovi se šalju na email: vimalakademija@gmail.com s naznakom „za Zbornik radova”. Rok za slanje radova je 25. listopada 2021.

 

Tehničke upute za pisanje rada:

 

 • Rad treba biti napisan u Microsoft Word programu.
 • Format stranice jest A4. Margine su 2,5 cm.
 • Treba rabiti tip slova Times New Roman i veličinu slova 12 s jednostrukim proredom.
 • Tekst treba biti obostrano poravnan, a paragrafi se odvajaju s jednim redom razmaka.
 • Opseg rada može biti do 10.000 riječi. U dogovoru s Uredničkim odborom, opseg rada može biti i veći.
 • Rad mora biti pisan standardnim jezikom i bez pravopisnih i gramatičkih pogrešaka.
 • Naslov rada piše se na početku rada velikim (štampanim) podebljanim slovima.
 • Imena autora pišu se podebljanim slovima.
 • Naslovi poglavlja, od uvoda do zaključka, trebaju biti podebljani. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima.
 • Podnaslovi mogu ići do treće razine, pišu se podebljano.
 • Slike, tablice i grafikoni koji su sastavni dio rada moraju biti jasno urađeni te imati naslov, izvor i broj. Numeriraju se u kontinuitetu arapskim brojevima. Naslovi se pišu iznad slike, tablice ili grafikona veličinom slova 12, podebljani. Izvori se pišu ispod slike, tablice ili grafikona veličinom slova 10.
 • Fusnote se rabe samo za objašnjavanje osnovnog teksta, a ne za navođenje izvora literature.
 • Literatura se u tekstu referira stavljanjem u zagrade, a piše se prezime autora i godina izdanja, primjerice: (Samuelson, 2011), a u slučaju citata navodi se još i broj stranice (Samuelson, 2011:78). Svaka bilješka navodi se kao i prvi put. Ako je riječ o dvoje autora, oba prezimena navode se u zagradama (Franc i Barišić, 2020), a ako ih je troje i više, navodi se samo prvi autor: (Samuelson et al., 2011).
 • Svaka referenca mora se navesti u popisu literature.
 • Ne označavati posebno neke riječi u radu, dijelove rada i slično podebljanjem, kosim slovima ili nekim drugim oblikovanjem.

Primjeri citiranja:

 

Knjige:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov. Mjesto izdavanja: ime izdavača. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom. Ako je više radova istog autora objavljeno iste godine, uz godinu se rabe oznake „a, b, c“..)

 

van Eekelen, W. (2020). Rural Development in Practice. Oxon: Routledge.

 

Poglavlja u knjigama/radovi u zbornicima radova:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov poglavlja. U: Naslov knjige, prezime, inicijali imena autora/urednika (ur.). Mjesto izdavanja: izdavač, stranice. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

 

Shisanya, C. A. (2018). Natural Resource Management. U: Rural Development Planning in Africa, Khayesi, M. (ed.). New York: Palgrave Macmillan US, 17-51.

 

Članci u časopisima:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov članka. Naziv časopisa, volumen (broj), stranice rada. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

 

Blowers, A., Boersema, J., Martin, A. (2012). Is sustainable development sustainable? Journal of Integrative Environmental Sciences, 9 (1), 1-8.

 

Doktorske disertacije ili magistarski radovi:

prezime, inicijali imena. (godina). Naslov rada, vrsta rada. Mjesto i institucija gdje je rad obranjen.

 

Stachowicz, M. (2001). Classification and Evaluation of Life Cycle Assessment Tools, MS Thesis. Lodz, Poland: Technical University of Lodz, Faculty of Process and Environmental Engineering.

 

Serije članaka/službene publikacije:

prezime, inicijali autora/urednika. (godina). Naslov. Vrsta rada i broj. Institucija/izdavač/časopis.

 

Faber, B., Gaubert, C. (2018). Tourism and Economic Development: Evidence from Mexico’s Coastline. NBER Working Paper No. 22300. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

 

Internetski izvori:

prezime, inicijali autora/urednika. (godina). Naslov. Institucija/izdavač/časopis/…(online). Dostupno na:  internet adresa te datum pristupanja u zagradi. (Ako su dva ili tri autora, redom navesti njihova prezimena i inicijale odvojene zarezom.)

 

UN Chronicle (2014). Goal 14 – Conserve and Sustainably Use Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable Development (online). Dostupno na: http://unchronicle.un.org/article/goal-14-conserve-and-sustainably-use-oceans-seas-and-marine-resources-sustainable/ (4.6.2016.).

 

Detaljni program konferencije biti će objavljen na službenoj web stranici konferencije www.moslavina.info, kao i na službenoj web stranici organizatora  www.vimal.hr.

 

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na 1. međunarodnoj konferenciji RRT 2020 koja je održana 25.11.2020. na Međunarodnom sveučilištu Libertas u Zagrebu i nadamo se nastavku vrlo uspješne suradnje!

Vimal Akademija
doc. dr. sc. Marko Jurakić

 

Poštovane kolegice i kolege,

zadovoljstvo nam je uputiti Vam poziv za sudjelovanje na 2. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji za razvoj ruralnog turizma RRT 2021 koja će se održati online 24. i 25. 11. 2021. god. iz hotela Panonija u Sisku.

 

Program i sudionici online konferencije RRT 2021

 

1. dan: srijeda, 24.11.2021.

 

11:00 – 11:15                   Uvodne riječi i pozdravni govori

Organizatori
Ingrid Padjen Đurić, direktorica TZ Sisačko-moslavačke županije
izv. prof. dr. sc. Sanja Franc, predsjednica Znanstvenog odbora konferencije RRT, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Marko Jurakić, Vimal Akademija

Izaslanik Predsjednika
doc. dr. sc. Velibor Mačkić, posebni savjetnik Predsjednika Republike za ekonomiju

Moderatorica
doc. dr. sc. Petra Barišić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

11:15 – 12:00                   1. panel rasprava – Pokretači razvoja ruralnog područja

Panelisti
Zdravko Tušek, državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske
Dajana Marin, voditeljica Odjela za kulturni, ciklo i ruralni turizam te ostale posebne oblike turizma pri Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske
dr. sc. Marcela Andreata-Koren, prof. v. š., dekanica – Visoko gosp. učilište u Križevcima
Domagoj Mosler, dr. med. internist, univ. mag. admin. sanit. – ravnatelj Lječilišta Topusko
Marko Magdić, načelnik Općine Križ
Rudi Grula – direktor TZ Međimurske županije


12:00 – 12:15                    Stanka za kavu

12:15 – 13:00                   2. panel rasprava – Održivi i odgovorni razvoj i važnost edukacije u ruralnom području

Panelisti
izr. prof. dr. Marko Koščak, Univerzitet Maribor – Fakultet za turizam Brežice, Slovenija
doc. dr. sc. Irena Petrušić, dekanica – Fakultet za menadžment Herceg Novi, Crna Gora
doc. dr. sc. Ivan Kelić, prodekan – Ekon. fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
mr. sc. Danijel Carev – Libertas međunarodno sveučilište Zagreb
Gorana Gregl, univ. bacc. ing. arch. – Vimal Akademija

 

13:00 – 14:00                   1. sesija: Predstavljanje primjera dobre prakse u ruralnom turizmu

Sudionici
Miran Bojanić Morandini, TZ Varaždinske županije – *Kuće za odmor s pričom
Sanja Škrinjar, TZ Krapinsko-zagorske županije –
 *Termalni izvori u funkciji razvoja ruralnog turizma
Ivana Alilović, TZ Zagrebačke županije –
*Vinski turizam u Zagrebačkoj županiji: potencijal za razvoj održivog i inovativnog modela privlačenja gostiju
Kristina Sočev, TZ Koprivničko-križevačke županije –
*Aktivni turizam u Koprivničko-križevačkoj županiji – Podravina adventure
Marcel Medak, TZ Bjelovarsko-bilogorske županije – *Konjički turizam

 

14:00 – 15:00                   Ručak

 

15:00 – 16:15                   2. sesija: Izlaganje znanstveno-stručnih radova iz područja turizma kao poticaja održivom ruralnom razvoju

Izlagači – radovi
Gorana Gregl: REVITALIZACIJA NERAZVIJENIH, NAPUŠTENIH I POTRESOM POGOĐENIH PODRUČJA KROZ PROJEKT ODRŽIVOG RURALNOG NASELJA S TIPSKOM KUĆOM “OKTODOM”
Doc. dr. sc. Merima Aljić: MOGUĆNOSTI AFIRMACIJE RURALNOG TURIZMA IZ PERSPEKTIVE  POTENCIJALNIH PRUŽATELJA USLUGA PUTEM PREKOGRANIČNE SURADNJE
Maša Trinajstić: KULTURNI TURIZAM RURALNOG PODRUČJA VINODOLSKOGA KRAJA (LEDENICE)
Izr. prof. dr. Marko Koščak: TOURISM – PAUSE – REFLECT – RESET
Izv. prof. dr. sc. Sanja Franc: POTENCIJAL RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ U DOBA GLOBALIZACIJE
Dr. sc. Sandra Kantar, prof. v. š.: DRUŠTVENI ZNAČAJ KRIŽEVAČKIH ŠTATUTA ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA PRIGORSKOG KRAJA

 

2. dan: četvrtak, 25.11.2021

 

10:00 – 11:15                  3. online sesija: Izlaganje znanstveno-stručnih radova iz područja turizma kao poticaja održivom ruralnom razvoju

Chairman                           izv. prof. dr. sc. Sanja Franc

Izlagači – radovi
Mr. sc. Zrinka Golemac: TURISTIČKA POTRAŽNJA U UVJETIMA COVID-19 PANDEMIJE: ULOGA AGROTURIZMA
Dr. sc. Bojan Morić Milovanović, Maja Bašić: ROLE OF INNOVATIVENESS AND HOSTILITY FOR THE MARKET AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN HOSPITALITY INDUSTRIES OF THE ADRIATIC REGION: CASE OF CROATIA AND MONTENEGRO
Mr. sc. Zrinka Golemac: STAVOVI POSJETITELJA O ODREDIŠTIMA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU JUŽNE DALMACIJE
Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Pranić i doc. dr. sc. Blanka Šimundić: STAJALIŠTA LOKALNOG STANOVNIŠTVA O UČINCIMA TURIZMA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

 

10:00 – 11:00                  4. online sesija: Izlaganje znanstveno-stručnih radova iz područja turizma kao poticaja održivom ruralnom razvoju

Chairman                           doc. dr. sc. Petra Barišić

Izlagači – radovi
Matea Hanžek: PROMOCIJA (RURALNIH) TURISTIČKIH DESTINACIJA: ANALIZA PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA HRVATSKU KAO TURISTIČKU DESTINACIJU”
Doc. dr. sc. Nikša Grgurević: MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA U ZALEĐU OPĆINE HERCEG NOVI
Mr. Tina Novaković: TURISTIČKI PROIZVODI RURALNOG TURIZMA U ZONI SKADARSKOG JEZERA
Paula Nejašmić: RURALNI TURIZAM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI: STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA U 2021. GODINI
Aleksa Panić: POTENCIJALI I ZNAČAJ IMPLEMENTIRANJA LOKALNE HRANE U PROCESU KREIRANJA ODRŽIVE RURALNE TURISTIČKE DESTINACIJE

Pridružite nam se s povjerenjem!