#u pripremi postupka inicijalne akreditacije

Stručni studij

Turizam i ugostiteljstvo

O studiju

Naziv studija
Naziv predloženog studijskog programa je Turizam i ugostiteljstvo.

Nositelj i izvođač studija
Nositelj i izvođač predloženog studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo je Veleučilište Vimal u Sisku.

Vrsta i tip studijskog programa
Predloženi studijski program Turizam i ugostiteljstvo izvodi se kao stručni studij, odnosno stručni kratki studij.

Znanstveno područje i polje studija
Predloženi studijski program Turizam i ugostiteljstvo svrstava se u znanstveno područje društvenih znanosti, polje studija Ekonomija.

Uvjeti upisa na studij
Kandidati se upisuju na odobren studijski program pod uvjetima i na način propisan Zakonom, Statutom i općim aktima Veleučilišta. Veleučilište utvrđuje postupak upisa na studij tako da jamči ravnopravnost svih pristupnika.
Stručni kratki studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući program srednjoškolskog obrazovanja. Upis na studij provodi Veleučilište na temelju javnog natječaja objavljenog na mrežnim stranicama Veleučilišta najkasnije 1. svibnja tekuće godine.
Javni natječaj sadrži broj upisnih mjesta, uvjete upisa, rok za prijavu na natječaj te podatke o postupku upisa i ispravama potrebnim za upis.

Trajanje i status studija
Trajanje studija je dvije (2) akademske godine, odnosno četiri (4) semestra. Student upisuje studij u redovitom ili izvanrednom statusu.

Ukupan broj ECTS bodova
Minimalan broj bodova potreban za završetak studija je 120 ECTS bodova.

Usporedba studijsko programa s referentnim inozemnim akreditiranim programima

Cilj predloženog studijskog programa je omogućiti mobilnost studenata i nastavnika na sličnim studijskim programima u EU, kao i zadržati specifične karakteristike koje navedeni studijski program čine prepoznatljivim. Zbog toga je predloženi studijski program moguće usporediti sa sljedećim uglednim inozemnim programima na visokoškolskim ustanovama iz zemalja Europske unije:
1. VSGT – Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, Maribor, Republika Slovenija Studijski program: Gostinstvo in turizem; trajanje dvije godine (4 semestra); 120 ECTS dostupno na: https://vsgt.si/visja-sola/programi/
2. GRM Novo Mesto – Centar Biotehnike in Turizma, Republika Slovenija Studijski program: Gostinstvo in turizem; trajanje 2 godine (4 semestra); 120 ECTS https://www.grm-nm.si/
3. Modul University Vienna, Austrija
Studijski program: Tourism and Hospitality, trajanje 3 godine (6 semestara), 180 ECTS dostupno na: https://www.modul.ac.at/
4. Universita Ca’Foscari, Venezia, Italija
Studijski program: Hospitality Innovation and e-Tourism; trajanje 3 godine (6
semestra); 180 ECTS
dostupno na: https://www.unive.it/